{{headers[selectedLogin]}}


14210 Peace Avenue 19, Sukhbaatar District, 1st khoroo, Ulaanbaatar, Mongolia

Phone number: +976 7010 0261, 976 11 311944
Fax: +976 11 311944
E-mail: info@tdbsecurities.mn
БАРАА МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАР 2021 ОНД

БАРАА МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАР 2021 ОНД


МХБ-ийн I болон II ангилалд бүртгэлтэй бараа материал үйлдвэрлэлийн салбарын компаниудын борлуулалтын орлого, цэвэр ашиг, нийт хөрөнгө болон нийт эздийн өмчийн өөрчлөлтийг сүүлийн 3-н жилээр дүрслэн харуулж, 2020 оноос 2021 оны өөрчлөлтийн хувь хэмжээг тооцоолон харуулав.Suggested news
WEEKLY MARKET UPDATE 2020.12.07 - 12.11

Share
Other news