{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 8008 8704, 8000 3146
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn

Үнэт цаасны данс нээх
Данс нээхэд бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх
Насанд хүрээгүй хүүхэд
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Төлөөлсөн этгээдийн иргэний үнэмлэх
 • 16 нас хүрсэн бол хүүхдийн иргэний үнэмлэх
Гадаадын иргэн
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Гадаад паспорт
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх
Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд
Монгол улсад бүртгэгдээгүй гадаадын хуулийн этгээд
 • Данс нээлгэх  хүсэлт /Албан тоотоор/ - 4 хувь
 • Байгууллагын данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/ - 2 хувь
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар болон англи, монгол хэл дээр нотариатаар гэрчлүүлсэн хөрвүүлгийн хамт / - 2 хувь
 • Компанийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /Монгол хэл дээрхи баталгаат орчуулгын хамт/ - 2 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах,гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон тухай ТУЗ, эсхүл ХНХ-ын шийдвэрийн эх хувь /Англиас өөр хэл дээр бол англи, монгол хэл дээр - 4 хувь
 • Дансан дах хөрөнгийг захиран зарцуулах албан тушаалтны баталгаат гарын үсгийн маяг, тамга тэмдгийн дардас /Нотариатаар гэрчлүүлсэн/ - 4 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн бичиг баримт
 • Хуулийн этгээдийг бүртгэсэн улсын бүртгэлийн байгууллагаас олгосон дэлгэрэнгүй лавлагаа - 2 хувь
 • Тухайн хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг Монгол улсын татварын байгууллагад мэдээлэх эрхийг  Kомпанид олгосон дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй этгээдийн гарын үсэг зурсан албан бичиг эсхүл шийдвэр - 2 хувь 
 • Хэрэв тухайн хуулийн этгээдийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг АНУ-ын иргэн эсхүл хуулийн этгээд эзэмшиж байгаа бол тухайн АНУ-ын иргэн, хуулийн этгээд бүрээр бөглүүлсэн маягт, тухайн иргэн, хуулийн этгээдийн эрх барих албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийг апостил гэрчилгээ эсхүл Монгол улсын тухайн улс дахь дипломат төлөөлөгчийн газрын нотариатын үүрэг гүйцэтгэх эрх бүхий этгээдээр гэрчлүүлсэн хувь - 2 хувь 
Интерактив хөтөч

Холбоо барих: https://m.me/tdbsecurities         


Үнэт цаасны данс нээх


Иргэний данс нээх хүсэлт
Овог нэр Албан тушаал Хамаарал


Хүүхдийн данс нээх хүсэлт


Байгууллагын данс нээх хүсэлт


Хаяг ХугацааХувьцаа эзэмшигчийн нэр Харъяалагдах улс Хувь

Овог нэр Албан тушаал Хамаарал

Овог нэр Албан тушаал Хамаарал

Харилцагч та нууцлалаа чандлан хадгална уу. Бусдад задруулснаас болж гарсан хохирлыг компани хариуцахгүй болно.