{{headers[selectedLogin]}}


14210 Peace Avenue 19, Sukhbaatar District, 1st khoroo, Ulaanbaatar, Mongolia

Phone number: +976 7010 0261, 976 11 311944
Fax: +976 11 311944
E-mail: info@tdbsecurities.mn
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ИНДЕКСҮҮД, 2020-2023

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ИНДЕКСҮҮД, 2020-2023


2021 он Монголын хөрөнгийн зах зээлд ээлтэй жил байсан билээ. Тодруулбал,  Монголын Хөрөнгийн Биржийн (МХБ) индексүүд тус онд бүгд өсөлттэй байсан буюу TОП 20 индекс 130.3%-иар, MSE A индекс 69.7%-иар, MSE B индекс 61.0%-иар өссөн юм. Цаашлаад, МХБ-д бүртгэлтэй компаниудын нийт зах зээлийн үнэлгээ тус онд 98%-иар өсөж 5.98 их наяд төгрөг хүрсэн билээ.

Харин 2022 онд дотоод болон гадаад зах зээл хоёул уналттай байлаа. АНУ-ын төв банк, Европын төв банк болон Монголбанк нар өндөр инфляцын түвшнийг зорилтот хэмжээнд хүргэж хяналтдаа авахын тулд мөнгөний хумих бодлого баримталж байгаа нь үүний гол шалтгаан болсон юм. 2022 онд АНУ-ын хувьцааны зах зээл 19%, МХБ-ийн Топ-20 индекс 15% тус тус унасан юм.

2023 оныг гадаад болон дотоодын зах зээл өсөлттэйгөөр эхлүүлээд байна.

Эх сурвалж: МХБ

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2023 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Suggested news
WEEKLY MARKET UPDATE 2020.12.07 - 12.11

Share
Other news