{{headers[selectedLogin]}}


14210 Peace Avenue 19, Sukhbaatar District, 1st khoroo, Ulaanbaatar, Mongolia

Phone number: +976 7010 0261, 976 11 311944
Fax: +976 11 311944
E-mail: info@tdbsecurities.mn
СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН ЭСРЭГ ТАЛД БАЙНА

СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН ЭСРЭГ ТАЛД БАЙНА


Эдийн засгийн хямралын дохио үргэлж болсоор ирсэн АНУ-ын 3 сар болон 10 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөжийн муруй эргээд 88 хоног болжээ. Мөн бусад түүхэн статистикууд АНУ-ын эдийн засаг хямралд өртөх өндөр магадлалтайг баталж байна.

Холбооны Нөөцийн Сангийн (ХНС) мөнгөний хумих бодлого 2023 онд эдийн засгийн хямралаар дуусаж болзошгүй 3-н статистикийг дурдвал:

1. ХНС-ийн сүүлийн 13-н удаагийн мөнгөний хумих бодлогын циклд 10 нь эдийн засгийн хямралаар дууссан.
2. ХНС бүх цаг үеийн хэдийд ч АНУ-ын эдийн засгийг хямралд өртүүлэлгүйгээр инфляцын түвшнийг 4.0%-иар бууруулж байгаагүй.
3. Инфляцын түвшин 5.0%-иас дээш гарах бүрд түүхэн хугацаанд эдийн засгийн хямрал үүсэж байсан.

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2022 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Suggested news
WEEKLY MARKET UPDATE 2020.12.07 - 12.11

Share
Other news