{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
ХНЗЗХ 2023 ОНЫ БОДЛОГЫН ХҮҮГИЙН МЕДИАН ТӨСӨӨЛӨЛ

ХНЗЗХ 2023 ОНЫ БОДЛОГЫН ХҮҮГИЙН МЕДИАН ТӨСӨӨЛӨЛ


Бодлого боловсруулагчдын буюу Холбооны Нээлттэй Зах Зээлийн Хорооны (ХНЗЗХ) гишүүдийн бодлогын хүүгийн медиан төсөөлөл 2020 оноос хойш ямар байдалтай байгааг дараах зурагт үзүүллээ.

2023 оны 3-р сарын байдлаар бодлого боловсруулагчдын 2023 оны медиан төсөөлөл 5.1% байсан бол 6-р сарын байдлаар 5.6% болж өсөөд байгаа юм.

2023 оны 6-р сард бодлогын хүүгийн төсөөлөл нэмэгдсэнд АНУ-ын 5-р сарын инфляцын түвшин 4.0%, суурь инфляцын түвшин 5.0%-иас өндөр байгаа нь гол нөлөөтэй юм.

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2023 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ