{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
Компанийн санхүүгийн мэдээлэл

Хувьцаат компанийн санхүүгийн мэдээлэл


Хугацаа Компанийн мэдээлэл САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
/мянган төгрөгөөр/
ОРЛОГЫН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
/мянган төгрөгөөр/
ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Компанийн
нэр
Нэрийн
код
Эргэлтийн
хөрөнгө
Эргэлтийн
бус
хөрөнгө
Нийт
хөрөнгө
Өр
төлбөр
Эздийн
өмч
Борлуулалтын
орлого
(цэвэр)
Борлуулсан
бүтээгдэхүүний
өртөг
Нийт ашиг
(алдагдал)
Тайлант үеийн
цэвэр ашиг
(алдагдал)
Хувьцааны
дансны үнэ
(төгрөгөөр)
Хувьцааны
тоо ширхэг
Нэгж хувьцааны
ногдол ашиг
(төгрөгөөр)
Нийт ногдол
ашиг
(мянган төгрөгөөр)
{{index + 1}} {{analytic.year}} {{analytic.company.name_locale}} {{analytic.company.name_code}} {{analytic.circulating_asset_text}} {{analytic.non_circulating_asset_text}} {{analytic.total_asset_text}} {{analytic.debt_text}} {{analytic.owner_possession_text}} {{analytic.sales_revenue_text}} {{analytic.cost_of_sales_text}} {{analytic.total_sales_text}} {{analytic.net_surplus_text}} {{analytic.capital_price_text}} {{analytic.capital_amounts_text}} {{analytic.share_dividend_text}} {{analytic.total_share_dividend_text}}
Мэдээлэл байхгүй байна