{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
2022.03.07

НОГДОЛ АШГИЙН ТОЙМ 2021


2022 оны 3-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ) дээр бүртгэлтэй нийт 37 хувьцаат компани 2021 оны ашгаас ногдол ашиг тараахаар шийдвэр гаргасан тухайгаа МХБ-ийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээллээд байна. 

Доорх хүснэгтэд ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргасан компаниудын дэлгэрэнгүй мэдээлийг хүргэж байна.

НОГДОЛ АШГИЙН ТОЙМ 2021

Симбол
Компанийн нэр
 2021 оны цэвэр ашиг /сая төгрөг/ 
 Нийт хувиарлах ногдол ашиг /сая төгрөг/ 
Ногдол ашиг   төлөлтийн харьцаа
 Нэгж хувьцааны ногдол ашиг 
/төгрөг/ 
Бүртгэлийн   өдөр 
Хувиарлах өдөр
1
TUM
Түмэн Шувуут
6,939.99
2,080.00
30.0%
10.40
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.07.01-ний   дотор
2
TAH
Тахь-Ко
565.14
128.52
22.7%
108.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.05.01-ний   дотор
3
LEND
ЛэндМН   ББСБ
3,890.91
1,108.95
28.5%
1.50
2022.02.25
2022.04.30-ны   дотор
4
VIK
Тандэм   Инвэст ББСБ
972.13
961.42
98.9%
0.85
2022.03.07
2022.12.30-ны   дотор
5
BUK
УБ-БҮК
3,014.25
1,315.48
43.6%
10.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.06.01-ээс   хойш
6
BODI
Бодь   Даатгал
2,339.12
1,176.60
50.3%
5.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.6.30-ны   дотор
7
NEH
Дархан   Нэхий
1,099.20
300.00
27.3%
0.27
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.12.31-ны   дотор
8
MIE
Материал   Импекс
5,153.22
314.69
6.1%
230.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.4.11-ний   өдөр
9
GTL
Гутал
2,248.37
2,236.51
99.5%
1,427.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.05.04-ээс   хойш
10
TCK
Талх   Чихэр
5,140.22
255.93
5.0%
250.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.10.01-ээс   хойш
11
ADL
Адуун   Чулуун
(534.24)
63.03
-11.8%
20.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.6.30-ны   дотор
12
APU
АПУ*
72,228.53
63,778.48
88.3%
60.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.12.30-ны   дотор
13
BDS
Би   Ди Сек
1,634.53
684.74
41.9%
50.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.6.30-ны   дотор
14
UBH
Улаанбаатар   Хивс
732.68
485.79
66.3%
1,200.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.6.30-ны   дотор
15
MFC
Монос   Хүнс
2,029.73
817.70
40.3%
2.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.09.01-ээс   хойш
16
MMX
Мах   Импекс
1,369.02
380.07
27.8%
100.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.10.01-ээс   хойш
17
AIC
Ард   Даатгал
7,123.80
1,000.00
14.0%
40.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.07.30-ны   дотор
18
ADB
Ард   Кредит ББСБ
4,193.16
1,260.00
30.0%
4.50
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.07.01-ний   дотор
19
SUU
СҮҮ*
3,501.36
1,589.28
45.4%
4.62
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.12.31-ны   дотор
20
BRC
Барилга   корпораци
N/A
20.33
N/A
500.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.04.14-ээс   хойш
21
HRM
Гермес   центр*
423.66
499.53
117.9%
6.36
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.03.15-ээс   хойш
22
MNDL
Мандал   даатгал
5,607.01
1,872.90
33.4%
3.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.05.31-ны   дотор
23
AARD
Ард   Санхүүгийн Нэгдэл
1,334.79
1,333.00
99.9%
46.58
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.06.22-ны   дотор
24
MBW
Монгол   Базальт
1,929.06
964.53
50.0%
17.09
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.12.30-ны   дотор
25
TTL
Тавантолгой
15,065.34
13,534.96
89.8%
257.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.04.29-ээс   хойш
26
INV
Инвескор   ББСБ
19,191.54
1,793.20
9.3%
25.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.6.30-ны   дотор
27
MNP
Монгол   Шуудан
400.05
200.02
50.0%
2.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.05.01-ээс   хойш
28
MBG
Мон-Ит   Булигаар
(279.02)
240.13
-86.1%
600.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.07.01-ээс   хойш
29
EER
Ариг   Гал
553.61
138.82
25.1%
39.90
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.6.30-ны   дотор
30
GHC
Ган   Хийц
4.52
24.25
536.8%
100.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.07.01-ээс   хойш
31
TEX
Техник   Импорт
4,329.71
723.38
16.7%
500.00
2022.3.10
2022.04.11-ээс   хойш
32
DSS
Дархан   Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ
2,791.96
389.13
13.9%
37.47
2022.4.15
2022.11.25-ний   өдөр
33
HRD
Хүрд
4,094.68
226.84
5.5%
1,677.00
2022.3.15
2022 оны   2-р улирал дотор
34
SVR
Эрдэнэт   Суврага
21.62
0.78
3.6%
5.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.6.30-ны   дотор
35
MCH
Монголын   Цахилгаан Холбоо
4.72
25.87
548.7%
1.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.06.01-ээс   хойш
36
ETR
Э-Транс   Ложистикс
262.40
46.20
17.6%
1.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.12.31-ны   дотор
37
BTG
Баянтээг
1,647.22
25.26
1.5%
100.00
ХЭХ-ийн   бүртгэлийн өдөр
2022.12.31-ны   дотор

* 2021 оны хагас жилийн ашгаас ногдол ашиг тараасан компани.

Дээрх 37 компани нийтдээ 102.0 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргаад байна. Түүнчлэн, "АПУ" ХК /MSE: APU/, "Сүү" ХК /MSE: SUU/ болон "Гермес Центр" ХК /MSE: HRM/ 2021 оны хагас жилийн ашгаасаа нийт 51.2 тэрбум төгрөгийн ногдол тараах шийдвэр гаргасан байсан ба МХБ-д бүртгэлтэй компаниуд 2021 оны ашгаас нийт 153.2 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг тараахаар байна. Энэ нь 2020 онд тараасан нийт ногдол ашгийн дүн болон 110.5 тэрбум төгрөгөөс 38.6%-аар өссөн үзүүлэлт болоод байна.

Ногдол ашиг төлөлтийн харьцаа дунджаар 63.4%-тай байгаа ба дээрх 37 компани 2021 онд нийт 268.7 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан ба жигнэсэн дундаж ногдол ашиг төлөлтийн харьцаа 57.0%-тай байна.


МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2021 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ