{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
СИСТЕМИЙН НӨЛӨӨ БҮХИЙ 5 БАНКНЫ 2023 ОНЫ ТАЙЛАН

СИСТЕМИЙН НӨЛӨӨ БҮХИЙ 5 БАНКНЫ 2023 ОНЫ ТАЙЛАН


Монгол улсын банкны салбарын хамгийн том 5 банк 2023 онд бүгд нээлттэй компани болсон билээ. Санхүүгийн салбарын хамгийн том банкнууд нээлттэй болсон боловч Хаан банк ХК (KHAN) хувьцааны ханш өсөлттэй байгаа бол бусад 4 банкны хувьцааны ханш уналттай арилжаалагдаж байна.

Дараах зурагт банкны хувьцааг үнэлэхэд шаардагдах голлох харьцаа үзүүлэлтүүдийг үзүүллээ. Хаан банк ХК (KHAN) P/B харьцаа 0.98, Голомт Банк ХК (GLMT) P/B харьцаа 0.77, Төрийн Банк ХК (SBM) P/B харьцаа 0.66 буюу тус тус 1-ээс бага байна. Энэ нь тус 3 банкны зах зээлийн үнэлгээ, өөрийн хөрөнгөөсөө багаар үнэлэгдэж байгаа буюу хямд үнэлэгдэж байгааг илэрхийлж байна.

Хөрөнгө оруулагч нь хувьцааны ханшийн зөрүү болон ногдол ашгийн өгөөжөөр дамжуулан хөрөнгө оруулалтын өгөөж хүртдэг. Тэгвэл Хаан банк ХК (KHAN) ногдол ашгийн өгөөж 10.86% буюу хамгийн өндөр байх хүлээлттэй байна.

Жич: 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас тараах ногдол ашгийн таамаглалыг шинжээч нийт цэвэр ашгийн 40%-ийг ногдол ашгаар тараана гэж тооцоолсон болно.

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2024 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ