{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
Системийн нөлөө бүхий 5 банкны харьцаа үзүүлэлт

Системийн нөлөө бүхий 5 банкны харьцаа үзүүлэлт


Дараах зурагт системийн нөлөө бүхий 5 банкны хувьцааны ханшийг харьцааны аргаар үнэлэхэд шаардагдах голлох харьцаа үзүүлэлтүүдийг үзүүллээ. Худалдаа Хөгжлийн банк (TDB) P/B харьцаа 0.89, Хаан банк ХК (KHAN) P/B харьцаа 0.93, Голомт Банк ХК (GLMT) P/B харьцаа 0.79, Төрийн Банк ХК (SBM) P/B харьцаа 0.64 буюу тус тус нэгээс бага байна. Энэ нь тус 4 банкны зах зээлийн үнэлгээ нь өөрийн хөрөнгөөсөө багаар үнэлэгдэж байгаа буюу хямд үнэлэгдэж байгааг илэрхийлж байна.

Жич: Хувьцааны ханшийг 2024 оны 6 сарын 6-ны өдрөөр авсан ба харьцаа үзүүлэлтүүд нь шинжээчийн тооцоолол болно.

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2024 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ